//snažna

sigurna

rješenja

Get Adobe Flash player

Proizvodnja

Obnova (proizvodnja) guma teče u nekoliko faza.

  1. Prva faza je dostava i event. demontaža guma. U toj fazi gume se preuzimaju u sjedištu naručitelja ili naručitelji dolaze u ProtektProm. Gume (karkase) se skidaju, pregledavaju i pripremaju za obnovu. Ako se pri pregledu posumnja da karkasa nije pogodna za obnovu, ista ide na dodatno ispitivanje. Ispitivanje se vrši na stroju pod visokim tlakom koji precizno određuje karakteristike gume.
  2. U drugoj fazi karkase se vizualno pregledavaju i utvrđuje se, jesu li i koliko oštećene, kao i da li se mogu obnoviti. Takove karkase su pripremljene za treću fazu.
  3. U trećoj fazi karkase se stavljaju na stroj za brušenje koji automatski obavlja sve radne postupke brušenja, a za savršenu preciznost obrade pomaže mu lasersko dubinsko očitavanje strukture gume. Brusi se istrošeni gazeći sloj gume, koji se skida jedan do dva milimetra do čeličnog korda.
  4. Tako izbrušena i pripremljena karkasa ide u četvrtu fazu obnove, na stroj za ručno brušenje, kojim se bruse mehanička oštećenja na čeličnom kordu i na bočnoj strani. To se radi ručno kako bi se precizno sanirala sva oštećenja i kako bi guma bila detaljno i potpuno popravljena, tj. kako bi joj bile vraćene prvobitne karakteristike. Ako karkasa, tj.guma ima većih oštećenja, uboda, a ista se mogu sanirati, takova se karkasa i popravlja.
  5. U idućoj, petoj fazi, nanosi se ljepilo. Ljepilo se prska pod tlakom od 300 bara na izbrušene slojeve gume, bez prisutnosti zraka u brizgaljki.
  6. Šesta je faza proces kitanja. Guma se kita metodom ručne obrade pomoću ekstrudera koji se puni sirovom gumom, a ta guma popunjava sva oštećenja na boku i gazu gume.
  7. Nakon što se u toj fazi popune sva oštećenja, u idućoj, sedmoj, slijedi konfekcija. Iznova se na karkasu milimetarski polaže međuguma. To je sirova guma koja služi kao vezivo tkivo koje veže profiliranu traku za karkasu. Novost u proizvodnji profila za obnovu guma je kontura, koja je zaštićeni patent našeg dobavljača firme Ellerbrock GmbH (sada Marangoni Retreading Systems). Kontura je izrađena sa radijusom istim kao guma na koju se polaže. Tako obnovljena guma puno bolje podnosi smicanja, odnosno okretanja na fiksnim i skretnim osovinama i jako su male šanse da dođe do trganja odn.skidanja profilirane trake na gumi. Na stroju polagaču guma se dobro utisne i na nju se stavlja plastična folija.
  8. U osmoj fazi protektiranja karkasa se oblači u dvostruke omotače i ista se vakuumira. Prednost ovih omotača je u tome što se karkasa može kvalitetno popraviti na rubu, to jest na vulci, gdje se najčešće nalaze oštećenja nastala prilikom demontaže s naplatka. Isto tako ugradnja fleka pečenjem (na toplo) puno je kvalitetnija s s uporabom omotača a iskorištenost karkase je veća 20 do 30 %. Tako pripremljena karkasa stavlja se u autoklav, gdje se vulkanizira na temperaturi od 105¤C. Vanjski tlak u kotlu je 6 bara a podtlak ispod omotača je 5 bara. Razlika je 1 bar, što je za postupak vrlo bitno, jer se guma i profil neće deformirati. Sam proces vulkanizacije traje cca. 3 - 3.5 h.
  9. Poslije pečenja i vulkanizacije, koja je i zadnja faza u protektiranju, gume se vade iz autoklava, skidaju se omotači i plastična folija. Potom se još jednom vrši kontrola, zatim bojenje i time je protektiranje završeno. Gume se mogu montirati u našem servisu ili dostaviti na adresu naručitelja.

Što se postiže ovom najsuvremenijom metodom protektiranja guma? Gume dobivaju sva svojstva novih guma, mogu izdržati opterećenja u istim uvjetima kao nove gume, prijeđeni broj kilometara je ponekad i veći nego kod nove gume. ProtektProm u svojim pogonima ima i servis za montažu i demontažu guma. Naručitelji koji žele uslugu protektiranja a nisu u mogućnosti sami demontirati svoje gume, ili kupuju našu protektiranu gumu, mogu nama prepustiti cijeli postupak.

Treba napomenuti da ovakvo protektiranje guma ne znači samo uštedu i ekonomičnost, naime, iznimno je važno da se protektira što više guma, iz nekoliko razloga: Ekološki, gume se ne bacaju i ne onečišćuju okoliš.

Smanjuje se odljev, hrvatskoj prijeko potrebnih, deviza u inozemstvo za kupnju novih guma. Isto tako valja tokođer reći da otpad, to jest gumeno brašno što se stvara pri brušenju, ne ostaje u Hrvatskoj nego se izvozi na zapadnoeuropsko tržište. Zbog svega toga naša tvrtka ProtektProm ne radi samo za sebe i za naručitelje, nego i za Hrvatsku, njezin okoliš i njezinu deviznu zalihu.

OBNAVLJAJUĆI GUME MI OBNAVLJAMO VAŠU SIGURNOST, ŠTEDIMO VAŠ NOVAC I ŠTITIMO CIJELU NAŠU ZAJEDNICU!

tehničke informacije i savjeti